Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДПРИЕМАТ СЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА В РУСЕ

петък 27 април 2018

Днес, по покана на областния управител г-н Галин Григоров, министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов се срещна с представители на френския завод за автомобилни части „Монтюпе“, сочен за основен замърсител на въздуха в Русе.

По време на срещата с тях той обсъди напредъка по изпълнението на мерките от инвестиционната програма на предприятието за ограничаване  разпространението на специфични органични замърсители, както и графика за тяхното изпълнение и изграждането на пункт за собствен мониторинг.

Стана ясно, че дружеството е инвестирало 7 милиона евро за подобряване на екологичното си състояние. Те са разпределени между седем мерки в четири направления. Сред тях е увеличаването аспирацията на две от сърцарните машини, като се предвижда до края  на 2018 г. да бъдат обхванати всички. Също така на покривната конструкция на халета 1 и 2 са монтирани охладителни системи за намаляване на температурата в работна среда, като целта е постигане на по-бърз положителен ефект върху околната среда, независимо от липсата на Комплексно разрешително. Очаква се монтирането им да завърши до началото на 2019 г.

На срещата беше коментирана и системата за собствен мониторинг в рамките на производствената площадка. До момента е монтираната апаратура за измерване на фенол, която събира данни само от три дни, като до началото на месец август тази година в пункта за мониторинг ще бъдат измервани още специфични за производството на дружеството показатели – бензен, тулоен, ксилен, нафтален, орто и пара крезол.

Паралелно мобилна автоматична станция за качество на атмосферния въздух на Изпълнителната агенция по околна среда, която е позиционирана между Индустриалния парк в Русе и жилищната зона на града  ще продължи да измерва концентрациите на нормативно определените замърсители на въздуха и специфичните органични показатели (толуен, ксилен и бензен), характерни и за производствената дейност на „Монтюпе“. Целта е сравняване на данните на станцията на Агенцията с тези на оператора. От началото на  април  до момента от тази станция не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на измерваните замърсители.

Областният управител обърна внимание и на това, че се предприемат мерки за почистване на замърсения участък на бреговата ивица по р. Дунав след бившето КТМ, посока Мартен. С почистването са се заели както фирмите, функциониращи на територията на КТМ-то, така и местното население на Мартен.

Министърът разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за качеството на въздуха в Русе и застрояването на Пирин. Пред тях той подчерта, че се предприемат необходимите мерки за контрол от страна на държавата, както на дейността на „Монтюпе“, така и на останалите оператори в района, с цел недопускане на нарушения на екологичното законодателство. Що се касае до строителството в Пирин, министърът отбеляза, че трябва да се търси баланс между икономическо и природосъобразно развитие.

На срещата присъстваха още народният представител от 19-ти МИР г-н Искрен Веселинов, директорът на РИОСВ – Русе инж. Любомир Атанасов и експерти на екоинспекцията.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design