Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДСТАВИХА ПЛАН-ПРИЕМА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

вторник 21 февруари 2017

Днес, 21.02.2017 г., под председателството на Станимир Станчев, заместник областен управител на област Русе, се проведе първото за 2017 година заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труд.

Държавният план-прием по профили и професии за 2017/2018 г. в област Русе беше основен акцент в заседанието.

По темата докладваха Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образованието в Русеи Цветослав Димитров, началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО.

Новото, като организация е влезлият в сила Закон за предучилищното и училищното образование. Димитър Райнов отбеляза, че през тази година има два випуска, завършващи основно образование – след седми и след осми клас. За тази цел, преструктурирания държавен план-прием и предложенията на всички директори, включват и учениците от двата випуска, за да се гарантира правото им да продължат образованието си.

Представена беше справка за броя и баланса на учениците от област Русе, завършващи 7 и 8 клас през учебната 2016/2017 г. и приема през учебната 2017/2018 г. В нея се забелязва, че приемането на ученици след завършен седми клас в професионалните и профилирани гимназии е с недостиг от 174 деца след седми клас и 156 деца след завършен осми клас на територията на областта. За пръв път през последните пет години се предлага прием при такъв голям недостиг на ученици.

През 2017/2018 година са включени 10 нови професии, по които се предлага обучение в 8 и 9 клас в училищата на областно ниво– моделиер-технолог на облекло, химик-оператор, организатор на туристическа агентска дейност след 7 клас, организатор на туристическа агентска дейност след 8 клас,хлебар-сладкар, техник на селскостопанска техника, приложен програмист, спедитор-логистик, маркшайдер и спедитор-логистик(след направени предложения от страна на бизнеса).

В пет училища по девет специалности се предлага дуално обучение в област Русе.

Цветослав Димитров запозна участниците и с план-приема за учебната 2017/2018 г. за профилираните гимназии в област Русе.

Димитър Райнов поясни, че предложението за държавен план-прием за новата учебна година е съгласувано с всички кметове на общини.

Обобщавайки представената информация, заместник областният управител подчерта: „свършеното през годината от всички заинтересовани страни  дава резултат и това е правилната посока, по която трябва да се върви и в бъдеще“.

В заключение, членовете на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда приеха за сведение предложения държавен план-прием по профили и професии в област Русе и го предлагат за последващо съгласуване на Постоянната комисия по заетост, която ще се проведе на 24.02.2017 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design