Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Презаверяване на разрешение за строеж

ИИСДА код: 1976

Презаверяване на разрешение за строеж

  Изисквания
1 Правно основание чл.153, ал.3 и ал. 4 ЗУТ
2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Разрешение за строеж
  3. Документи, касаещи услугата
  4. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 30 дни
4 Такса Такса - чл.29, ал.4 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design