Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРИЕХА ОКОНЧАТЕЛНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВИК ОПЕРАТОРА

понеделник 30 април 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК откри редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе.

По време на заседанието беше окончателно приета подробната инвестиционна програма на ВиК оператора и нейното разпределение. Общата й стойност възлиза на 3 295 000 лв., като от о тях 2 215 000 лв. ще бъдат изразходени за инвестиции в доставяне на вода на потребителите, 758 000 лв. са предвидени за отвеждане на отпадни води, а 322 000 лв. ще бъдат вложени в пречистването на отпадъчните води.

Най-много средства са предвидени за община Русе малко над 2 милиона лева, а след нея се нарежда община Бяла с 284 000 лв. Иваново ще получат 200 000 лв., а Ветово и Сливо поле по 150 000 лв., следвани от Две могили с 131 000 лв. 100 000 лв. за подобряване на ВиК инфраструктурата ще бъдат дадени на община Ценово, а 102 000 лв. на Борово.

Срещата приключи с обсъждане на мерки за подобряване на координацията между общините и ВиК оператора, прилагани при приемане на инвестициите.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design