Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж

ИИСДА код: 1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж

  Изисквания
1 Правно основание чл. 175, ал. 1, 2 и 5 от Закона за устройство на територията
2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Екзекутивни документи
  3. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 7 дни  
4 Такса Такса - чл.28, ал.9 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design