Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ОБСЪДИХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

вторник 24 януари 2017

Днес, 24.01.2017 г. в зала 1 на Областна администрация Русе се проведе дискусия относно предстоящия план-прием по професии и специалности за учебната 2017-2018 г. в област Русе.

Работната среща се свика по инициатива на Областния управител на област Русе и във връзка със заявено желание на членовете на „Бизнес и иновационен  клъстер Русе+” и Речен клъстер „Дунав“ да се дискутират актуални проблеми, свързани с професионалното образование в региона.

Модератор на срещата беше г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на област Русе, а в нея взеха участие още г-н Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образованието в Русе (РУО), експерти от Областна администрация и РУО, директори и заместник- директори на професионалните гимназии и училищата с професионални паралелки от областта и членове на двата клъстера.

Основните теми, по които споделиха мнения, предложения и становища присъстващите бяха ролята, отговорността, взаимодействието и ангажираността  на институциите, учителите и бизнеса, който се нуждае от кадри; мотивацията  от страна на обучаващите се и техните родители, които са определящ фактор при формирането на желанието на децата за последваща реализация, липсата на интерес към професионалното образование и др. Това са тенденции, на които е подвластен държавният план-прием.

Кото основен извод от дискусията се изведе, че трябва да се направи един реален и балансиран план-прием, който да се опита да отговори на нуждите на децата, на обществото и на бизнеса.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design