Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОПУСКАТЕЛНИЯТ РЕЖИМ НА ДУНАВ МОСТ ОБСЪДИХА В ГЮРГЕВО

вторник 14 февруари 2017

Днес, 14.02.2017г. в Заседателната зала на Префектура Гюргево, се проведе среща между г-жа Нина Кришу, префект на окръг Гюргево и доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. Срещата, иницииранаот румънската страна се провежда за втори път, в рамките на десет дни и е по повод продължаващото струпване на автомобили от двете страни на Дунав мост.

От българска страна, участие взеха още г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, институциите, имащи отношение към гранично контролно-пропускателен пункт Русе – Гюргево: Венцислав Халаджов, началник на Митница Русе, Димитър Чорбаджиев, директор на РДГП Русе, Божидар Петков, началник отдел ОП при  ОДМВР Русе, Радостин Стоянов, началник на ГКПП Русе и Асоциация „Еврорегион Данубиус“, в лицето на Лили Ганчева, изпълнителен директор.

От румънска страна присъстваха представители от техните омологични структури, както и представител на Националната агенция пътища и Агенцията за контрол и събираемост.

По време на срещата бяха коментирани причините за намалената пропускателна способност през мостовото съоръжение и се обсъдиха предприетите до момента мерки и допълнителни такива, с цел недопускане на по-големи опашки от автомобили от българска и румънска страна.

Отбелязани бяха усилията на институциите за подобряване на организацията на дейността и изчистване на струпалите се моторни превозни средства (тежкотоварни автомобили) на Дунав мост.

Набелязаха се мерки в следните насоки:

-   Оптимизиране и намаляване на времето за смяна на работещите екипи;

-  Подобряване на организацията по продажбата на винетни стикери при влизане на територията на РБългария, в изпълнение на измененията на Закона за пътищата (влезли в сила от 01.02.2017 г.);

-   Постигане на реципрочност на влизащите и излизащи автомобили при екстремални условия или извънредни ситуации.

Двете страни се споразумяха да обсъдят допълнително направените предложения, да експериментират тяхното действие, като процеса се финализира в края на седмицата с подписването на двустранен протокол.

Подчертана бе необходимостта от предприемане на законодателни промени за въвеждане на електронна винетна система и възможност за закупуване на винетки по електронен път и чрез SMS, както и създаване на технически възможности за контрол.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design