Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

Протокол относно напредъка по изпълнението мерките за ограничаване замърсяването на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене

сряда 02 декември 2015

Изтегли: Протокол от проведена на 24.11.2015 г. работна среща за напредъка по изпълнението на набелязаните дългосрочни мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателното въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, гр. Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design