Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛОШЕНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА

четвъртък 26 октомври 2017

Днес, 26.10.2017 г., се проведе заседание на постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. То беше водено от г-н Свилен Иванов, заместник областен управител на област Русе.

Повод за свикване на заседанието беше влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта Инфлуенца по птиците (грип) и спешната необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на заболяването на територията на цялата страна.

По време на заседанието бяха обсъдени и мерки за предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по свинете.

С цел предпазване и недопускане възникване и разпространение на заболяванията Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете на територията на област Русе, Областна дирекция по безопасност на храните в гр. Русе ще бъде приведена в състояние на повишена епизоотична готовност. Също така ще се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните и свиневъдните обекти, като кметовете по населени места и собствениците на птицевъдни и свиневъдни обекти ще бъдат перманентно информирани за актуалната епизоотична обстановка.

На заседанието бяха набелязани и специфични мерки относно превенцията на инфлуенцата по птиците и африканската чума по свинете.

Във връзка с неразпространение на грипа по птиците се реши да се извършват  проверки с представителите на орнитоложките, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви мигриращи птици. Предвижда се недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между домашни и диви птици, съхраняване на фуража в закрити помещения и да се извършва засилен контрол при транспортирането и предвижването на птиците, както и предприемането на засилени мерки за проследяване движението на птиците.

Относно предотвратяване разпространението на африканската чума по свинете беше взето решение за незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи при първична обработка на отсреляните диви свине. Освен това ще се извършва перманентен контрол по отношение на обезвреждането на остатъчни количества хранителни отпадъци от кетъринг на плавателните съдове, идващи от страни, в които е установено заболяването. На заседанието беше гласувано още да бъдат предприети засилени мерки за проследяване движението на домашни свине и по-строг контрол на личния багаж на пътници, идващи от страни с установена африканска чума.

Предвид изострената епизоотична обстановка в страната кметовете на общините на територията на област Русе незабавно трябва да организират свикването на общински епизоотични комисии.

От Областна дирекция по безопасност на храните представиха подробни презентации относно начина на разпространение и рисковете от птичи грип и африканска чума по свините.    

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design