Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА СРЕЩА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

вторник 31 юли 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в първата среща на Учредителния комитет на Организацията за управление на Дунавски туристически район.

Срещата беше открита от кмета на община Русе г-н Пламен Стоилов, който беше избран и за лице, което да представлява Учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.

Всички присъстващи бяха подробно запознати с проекта на устав на организацията и подписаха заявление-декларация до министъра на туризма за учредяване на Организацията за управление на Дунавски туристически район.

Учредители на организацията са 14 общини, 5 областни администрации, 3 туристически сдружения, регистрирани в Националния туристически регистър, 1 професионална гимназия по туризъм, както и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

От срещата стана ясно, че основната специализация на Дунавския туристически район ще бъде културен и круизен туризъм, като усилия ще се полагат и в сферата на приключенския и екотуризма, а също и за развитието на градски, развлекателен, винен, кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.

Съгласно Концепцията за туристическо райониране на България район Дунав се приема за най-голям, като включва 21% от територията на страната, 16% от населението, 3% от легловата база и 2% от приходите от нощувки.

В България съществуват общо девет туристически района,  а именно Родопи, Рила – Пирин, Тракия, Долината на розите, Стара планина, София, Варна и Бургас и Дунав.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design