Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ АРЕНДАТОРИ, АВИАТОРИ, ПЧЕЛАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ РУСЕ

вторник 28 февруари 2017

Днес, 28.02.2017 г., в Областна администрация Русе, се проведе работна среща, на която беше обсъдено третирането на посевите с препарати и вредното им въздействие върху пчелите, както и новата Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Срещата бе председателствана от г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе.

На нея присъстваха представители на Областна дирекция по безопасност на храните Русе, Областна дирекция „Земеделие“ Русе, Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе, както представители на общини в област Русе, пчелари, авиатори и арендатори.

Д-р Галина Георгиева, началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ и д-р Николай Ненов,  началник на отдел „Здравеопазване на животните“ запознаха  присъстващите с новите моменти в Наредба 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

На срещата бяха взети следните решения:

Да се организира работна среща до края на месец март 2018 г., на която да присъстват представители на заинтересовани страни в сферата на пчеларството с оглед дискутиране на темата за синхронизиране действията при авиационните третирания за ефективно опазване на пчелните семейства. При настъпила неотложна необходимост, да се организира и проведена извънредна работна среща през настоящата година между авиатори, арендатори, пчелари, представители на общините в Област Русе, Областна дирекция по безопасност на храните, Областна дирекция „Земеделие”, Държавен фонд „Земеделие“  и Национална служба за съвети в земеделието;

Областна администрация Русе да изготви подходящо по съдържание писмо до кметовете на общини в област Русе, в което да се препоръча организиране на тематични работни срещи по места между пчелари, авиатори и арендатори,с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при авиационно и наземно третиране на земеделските площи.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design