Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК – РУСЕ

сряда 29 ноември 2017

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров, в качеството му на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе /Асоциация по ВиК – Русе/ инициира работна среща с представителите на общините, ангажирани с приемането на извършените инвестиции през отчетната година, финансирани от ВиК оператора „ВиК“ ООД – Русе.

Присъстващите бяха запознати с указанията дадени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Малина Крумова, както и с извършеното до този момент в Областна администрация Русе по приемане на инвестициите, финансирани от „ВиК“ ООД – Русе.

Изложеното по-горе бе в основата на проведената дискусия, по повод поставените от общините конкретно възникнали казуси.

На срещата бяха очертани основните методики и конкретните въпроси по темата за инвестициите, които следва да се прилагат и търсят за решаване на клаузите по сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „ВиК“ ООД – Русе и Асоциацията по ВиК – Русе, в която членове са всички общини от област Русе и държавата в лицето на Областна администрация Русе.

На срещата присъства лично областният управител на област Русе г-н Галин Григоров в качеството му на Председател на Асоциацията по ВиК – Русе, заместник областният управител г-н Валентин Колев, главният секретар на Асоциацията по ВиК – Русе г-н Пламен Спасов и представители на ВиК оператора.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design