Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

четвъртък 08 юни 2017

Днес, 08.06.2017 г. зам.-областният управител на Област Русе, г-н Свилен Иванов, в чийто ресор е провеждането на регионалната икономическа политика, присъства на работна среща на екипите по проект “Integrated employment interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu – Ruse”. Водещ бенефициент е Румънски червен кръст клон Гюргево, а партньорите от България са Областна администрация Русе и Българска академия на науките.

По време на срещата г-н Иванов беше запознат с дейностите по проекта, включващи проучване пазара на труда, организиране и провеждане на 5 мотивационни кампании, 2 панаира с работодатели, разработване на онлайн платформа, създаване на два регионална центъра за обучения на целевите групи и др. Интерактивната платформа ще продължи да съществува достатъчно продължителен период след приключване на проекта, като нейната цел е да свърже работодателите и съответните заинтересовани лица от трансграничния регион Русе – Гюргево. Целева група по проекта са 100 неактивни работни лица, 100 безработни и 300 нито учещи, нито работещи, нито търсещи работа.

Работните екипи от трите институции обсъдиха детайлно начина на изпълнение на всяка една от заложените дейности.

На 15 юни в гр. Гюргево ще бъде проведена встъпителна пресконференция от страна на водещия бенефициент.

Проектът е разработен съвместно с експерти от Областна администрация Русе и одобрен по програмата за сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. Той цели да подпомогне интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.   

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design