Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

вторник 10 октомври 2017

Днес, от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе заседание на постоянната комисия по земеделие, гори, рибарство и аквакултури, председателствано от г-н Свилен Иванов, заместник областен управител на област Русе.

Г-жа Гюнай Кадънкова от Областна дирекция „Земеделие“ отчете, че през  последните години в област Русе е налице трайна тенденция към увеличаване на използваната земеделска площ, която представлява 89 % от общия размер на земеделските площи. Тя акцентира, че положителните промени са станали възможни след промяна на мерките за подкрепа и субсидиране като за първи път за недофинансираните в България сектори плодове, зеленчуци  и животновъдство е отделен пакет за подкрепа в размер на 13 % от общото директно европейско финансово подпомагане. Г-жа Кадънкова спомена, че основният вид култури, които се отглеждат на територията на област Русе са зърнено-житни и технически.

Като основен проблем се открои реализацията на произвежданата продукция поради липсата на преработвателни предприятия и проблеми с напояването на площите.

Г-жа Галина Георгиева от Областна дирекция по безопасност на храните представи данни за биоразнообразието на животни на територията на региона. Положителна тенденция е, че броя на говедата и свинете през 2017 г. нараства спрямо 2014 г.

Беше обсъдено и гласувано решение до края на месец ноември членовете на Постоянната комисия в областта на земеделието, горите, рибарството  и аквакултурите да изпратят предложения за теми, които да бъдат включени в Годишната работна индикативна програма за 2018 г.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design