Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА ОБСЪДИХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

вторник 18 април 2017

Днес, 18.04.2017 г.,  в Областна администрация Русе се проведе среща-дискусия с туроператори, представители на общините и други заинтересовани страни относно въпроси, свързани с устойчивото развитие на туризма в област Русе, привличането на български и чуждестранни туристи и популяризиране на туристическите атракции в региона.

Модератор на срещата беше г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе и в нейното начало се представиха основни аспекти от Областната стратегия за развитие на област Русе 2020, касаещи сектор туризъм.  Участници имаха възможността да направят предложения и изразят различни виждания за развитието му.

По време на дискусията се акцентира върху проблеми, които срещат представителите на туристическия бранш, отнасящи се до липсата на приемливи от съвременна гледна точка санитарно-хигиенни и битови условия и недостатъчно добре развитата довеждаща инфраструктура, необходимостта от насърчаване на партньорствата между всички заинтересовани и др.

От страна на Русенската митрополия се инициира провеждането на среща с туроператорите, на която да се предостави подробна информация за обновената музейната експозиция в Катедралния храм „Света Троица“ и включването ѝ в предлаганите от тях пакети.

Изпълнителният директор на Еврорегион Данубиус предложи на контролно-пропускателен пункт Дунав мост да се поставят на вниманието на преминаващите български и чуждестранни граждани   рекламно-информационни брошури, промотиращи различни туристически атракции в област Русе.   

Участниците в дискусията се обединиха около препоръката, че набелязаните проблеми ще бъдат разрешени само ако всички заинтересовани страни и институции са отворени за партньорство и са максимално ангажирани с развитието на сектор туризъм.

   

         

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design