Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ “T.E.A.M – ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ”

понеделник 20 февруари 2017

От 22 до 24 февруари 2017 г., в гр. Велико Търново (хотел “Болярски”) ще се проведе Регионален форум по проектT.E.A.M – Заедно постигаме повече.

Някои от лекторите са познати имена в България. На събитието ще присъства и секретаря на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) и ръководител на проекта. Те ще бъдат достъпни за интервюта.

Проектът се провежда чрез администрацията на МС и неговата основна цел е да организира Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на всички заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Участници във форума са над 50 представители на всички заинтересовани страни от Северен централен район за планиране, който обхваща областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

 

За сведение: Секретариатът на НССЕИВ чрез администрацията на Министерския съвет започна изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M – Заедно можем повече“. Целта на проекта е укрепването на националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки.

Проектът е съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, управлявана от  ГД  „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия, по покана за представяне на проектни предложения с приоритет подкрепа за изграждане или укрепване и преструктуриране на националния консултативен процес в държавите членки чрез Национални ромски платформи под ръководството на Националните контактни точки.

Продължителността на проекта е 12 месеца,  в периода юни 2016 г. – май 2017 г.

Планирано е провеждането на поредица от тематични дискусионни срещи и регионални форуми с участието на заинтересовани страни. Предвижда се да бъдат обсъждани въпроси относно укрепване на диалога, улесняване на взаимодействието, подобряване на съвместното планиране, изпълнение и наблюдение на мерки за интеграция на ромите, др.

Текуща информация за проекта ще бъде публикувана в рубриката, посветена на проекта, на интернет страницата на НССЕИВ.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design