Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Регионалният съвет за развитие на СЦР заседава днес в Силистра

четвъртък 31 март 2011

 

Днес Силистра беше домакин на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). То беше свикано отобластния управител на Област Силистра д-р Владимир Янков, който е настоящият ротационен председател на съвета.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Освен от областния управител Пламен Стоилов, Областна администрация – Русе беше представлявана и от главния секретар Даниела Шилкова и експерти от отдел „Регионално развитие”.

На днешното заседание за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран инж. Иво Андонов – представител на общините от Област Силистра.

Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2007-2013 година.

         На заседанието бяха съгласувани и Проектите на актуализирани документи за изпълнение на Стратегията за развитие на Област Велико Търново 2011-2013 г. и на Областната стратегия за развитие на Област Разград 2010-2013 г.

Областният управител на Област Силистра д-р Владимир Янков информира участниците в Регионалния съвет за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Силистра за периода 2005-2015 г.

Беше представен и анализ на въздействието на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. върху развитието на Северен централен район.

Във връзка с изработването на нова Национална стратегия за регионално развитие на България за периода след 2014 г., в края на днешното заседание се проведе анкетно проучване сред членовете на РСР на СЦР. То има за цел да бъде събрана информация за основните проблеми на района и да се очертаят приоритетите за неговото развитие, през следващия програмен период.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design