Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Регистриране на технически паспорт на строеж

ИИСДА код: 1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

 

  Изисквания
1 Правно основание чл. 176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията
2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Технически паспорт, заверен от лицата, които са го съставили на хартиен носител – оригинал 2  екземпляра

3. Технически паспорт на магнитен носител

 

Забележка: Единият оригинал  на хартиен носител и на магнитен носител, след заверка,  се съхраняват в архива на администрацията, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г.
3 Срок за изпълнение 1 месец
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design