Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РУСЕ ДОМАКИНСТВА НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

понеделник 20 ноември 2017

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров откри Националното съвещание с директорите на професионалните гимназии по лека промишленост.

В приветственото си слово той подчерта, че е горд от факта, че подобен форум, изцяло насочен към професионалната подготовка на кадри, които да отговарят реално на потребностите на пазара на труда се провежда за първи път в Русе. Г-н Григоров акцентира, че популяризирането на професионалното образование, в частност и на обучението в сектор лека промишленост е ключово за правилната ориентация на младите хора в избора им на образование, което ще доведе до сигурна последваща реализация.

По време на форума бяха представени и конкретни данни, касаещи професионалното образование. Г-жа Фани Тодорова, главен експерт в МОН обяви, че броя на професионалните гимназии е 22% от училищата в България. Също така сред най-атрактивните специалности за учениците са свързаните с хотелиерство и ресторантьорство, следвани от електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникационни технологии. Желаещите да се обучават в сферата на текстилната индустрия заемат 11-та позиция, следвани от администрация и управление.

Друг факт, който беше анализиран е перманентния спад на учениците в професионалните паралелки. За учебната 2015/2016 г. статистиката сочи, че близо 140 паралелки с ученици са напуснали страната, като сред водещите причини са ниския жизнен стандарт и възможностите, предоставяни в чужбина.

Събитието ще продължи 3 дни до 22 ноември включително.

На срещата ще бъдат обсъдени механизми, касаещи прякото участие на бизнеса в предстоящото изработване на учебни програми за специфичната и разширената професионална подготовка като задължително условие за синхронизиране на учебното съдържание с потребностите на пазара на труда.

Организатори са Министерството на образованието и науката, професионални гимназии от страната в сътрудничество с браншови и синдикални организации. 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design