Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РУСЕ Е ДОМАКИН НА СРЕЩА НА АСОЦИАЦЯ „ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ“

четвъртък 16 ноември 2017

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в среща на Асоциацията на Дунавските паркове. Инициативата е уникална за региона на Русе, тъй като за първи път се провежда среща от подобен мащаб в областта на опазването на природната среда, обхващаща страните от Германия до Молдова по поречието на р. Дунав.

Г-н Григоров приветства присъстващите, като в словото си изрази благодарност на екипа на „Дунавски паркове“ за избора днешната среща да се проведе именно в Русе. Той посочи, че провеждането на инициативи от подобен род водят до по-високата разпознаваемост на региона. Областният управител спомена, че асоциацията е и сред основните организации, гарантиращи изпълнението на целите на Дунавската стратегия.

Г-н Григоров отбеляза, че в днешното време, когато се използват все повече природни ресурси е необходимо да се отделя все по-голямо внимание на опазването на природното наследство.

Гостите бяха запознати детайлно с дейността на асоциацията и нейната история. Също така беше представен и проект „Свързвайки дунавските защитени територии в дунавски хабитатен коридор“, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design