Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

С ДИСКУСИЯ ВЪРХУ НУЖДИТЕ НА ГРАНИЧЕН РЕГИОН РУСЕ-ГЮРГЕВО СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НОВАТА ТГС ПРОГРАМА

петък 07 декември 2018

Днес, 07.12.2018 г., заместник областният управител на Област Русе – г-н Свилен Иванов, взе участие в провелата се първа работна среща за обсъждане на предложенията на Европейската комисия и Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за новия програмен период.

Фокусът на срещата бе върху идентифициране на конкретни мерки за финансиране по бъдещата програма, така че хората, бизнесът, НПО и публичните администрации от двете страни на границата да си сътрудничат и работят по-добре в разрешаването на проблеми с общо значение.

Домакин на събитието бе Русенски университет „Ангел Кънчев“. Участие още взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Русе, Еврорегион „Данубиус“, Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, Министерството на вътрешните работи на Румъния, Окръжен съвет Гюргево, РУ „Ангел Кънчев“ и др. 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design