Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СЛЕД СЕДЕМ ГОДИНИ СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЩЕ СЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРА НА СЪВМЕСТНИ ОПИТНИ ПОЛЕТА

петък 10 февруари 2017

Днес, 10.02.2017 г., в Окръжен свет Гюргево се проведе първото за 2017 г. заседание на Българо-румънската работна земеделска група.

Лично в него взе участие Областният управител на Област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев. Той изрази удовлетворение си от 15-годишното изключително плодотворно сътрудничество между Окръг Гюргево и Област Русе. Партньорство, което в продължение на седем години намира отражение и в добрата работа на трансграничната земеделска група.

Специален гост към българската делегация беше г-н Иван Григоров, заместник кмет на Община Русе и учредител на трансграничната земеделска група.

Участниците в срещата бяха приветствани с добре дошли и от г-н Лучиан Корозел, заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево. Той също подчерта, че за своите седем години  Българо-румънската работна група се „превърна в уникален модел на добра практика по общата нирумъно-българска граница, получавайки  признание от българското и румънското Министерство на земеделието, както и на различни регионални и местни форуми в областта на бизнеса и селското стопанство”.

Съгласно предварително обявения дневен ред, г-н Станимир Станчев, заместник областен управител и председателстващ работната група откри първото ѝ за годината заседание. От своя страна той също поздрави присъстващите и представи членовете на българската делегация.

Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ направи обзор за работата на групата за изминалата 2016 г. Бяха одобрени темите, които предстои да бъдат обсъждани през настоящата години. Преподписа се споразумението за партньорство в рамките на работната група, а председателството беше поето от г-н Лучиан Корозел.

Схемата за минимални помощи за подпомагане на земеделските производители в Румъния за отглеждане на домати в оранжерии и солариуми с цел осигуряване на вътрешно потребление на местни стоки беше една от темите, с която се запознаха участниците. Петра Окишор, директор Дирекция „Земеделие“ Гюргево представи темата и отговори на поставените въпроси.

Българската делегация се впечатли от презентацията на Костел Патеръу, румънски производител на органични торове, който ги запозна с процеса на производство и ефекта от прилагането им.

По предложение на г-н Станимир Станчев беше прието да се проведе експеримент на българска и румънска територия - на две съседни полета да се приложат български и румънски органичен тор, произведен от ППК „Старт 93”, с. Караманово и от Костел Патеръу и да се изследват и популяризират постигнатите резултати. За целта, темата да се включи в работната програма на групата за 2017 г. и да се разработи специална процедура за провеждане на експеримента.

В края на заседанието, г-н Корозел връчи на г-н Станимир Станчев, г-н Иван Григоров, г-жа Лили Ганчева и г-жа Борислава Братоева дипломи за оказана подкрепа за трансгранична дейност и постигане на резултати, довели до признаването на Съвместната българо-румънска земеделска работна група за уникален модел на добра практика по цялата ни румъно-българска граница.

Следващото заседание ще се проведе на територията на област Русе на 17 март 2017 г. и по традиция ще бъде организирано от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design