Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СТУДЕНТИ ПО ПРАВО ОТ РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ПОСЕТИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

петък 02 март 2018

Днес, в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе, второкурсници по право от Юридическия факултет на Русенския университет, водени от гл. ас. д-р Диляна Калинова, се срещнаха с юристи от Областната управа. Срещата беше открита от заместник областният управител г-н Свилен Иванов. Той приветства студентите и отбеляза, че имат реален шанс за реализация във всяка институция или организация. Заместник областният управител допълни, че хората, завършили право винаги са били търсени специалисти, както и че Русенският университет е сред водещите в тази област.

По време на срещата бяха дискутирани множество различни теми, свързани с работата на държавната администрация. Специално внимание беше отделено на функциите на областния управител, неговите правомощия и начините за взаимодействие, координация и осигуряване на съответствие на интересите и политиките между отделните институции. Детайлно беше представена и структурата на Областната администрация, както и с какво точно се занимават служителите от всяка дирекция.

По време на инициативата бяха представени и реални казуси от юридически аспект, касаещи дейностите на Областна администрация Русе. Те бяха свързани най-вече с осъществяването на контрол от областния управител над общинските съвети в областта според Закона за местното самоуправление и местната администрация,  дейността на отдел „Държавна собственост“ и много други. 

В края на срещата студентите бяха запознати с възможностите за провеждане на стаж в държавната администрация и по-конкретно в Областна администрация Русе, която е партньор на Русенския университет.

Инициативата е част от организирана учебна практика по административно право и административен процес, а основната й цел е студентите да се запознаят с дейността на административните органи, чрез пряк контакт с тях, както и да повишат своите знания в областта на Правото.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design