Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НАБИРА ЧЛЕНОВЕ

вторник 23 май 2017

Областна администрация активно се включва в подбора на кандидати за членове на Съвета за децата, функциониращ към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът е консултативен орган, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и да децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да си взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

 • Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
 • Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 • Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
 • Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвима група, които имат нужда от подкрепа).

За участие в процедурата за избор на членове, кандидатите е необходимо да попълнят формуляр с мотивационно писмо, които да изпратят на адрес: гр. Русе, пл. Свобода № 6, адресирани до Областния управител на област Русе или на e-mail: governor.rr@ruse.bg в срок до 16.06.2017 г.

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design