Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СВИЛЕН ИВАНОВ ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

четвъртък 17 август 2017

Днес в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе пресконференция във връзка с предстоящи изследвания по Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“.

Събитието беше открито от заместник областния управител г-н Свилен Иванов, който представи приоритетите и целите на Програмата.

Г-жа Пенка Попова, началник на отдел в Областна администрация отчете, че Програмата е напълно безплатна и като цяло е насочена към рискови групи като лица, употребяващи инжекционни наркотици и такива с алкохолна зависимост, заболели от ХИВ и лишени от свобода, диабетици, бездомни и хора в контакт с туберкулозно болни. След направен анализ са идентифицирани следните места, където е най-целесъобразно да бъде ситуиран флурографът, а именно в: с. Щръклево, с. Иваново, гр. Бяла, с. Полско Косово, гр. Две Могили, гр. Борово, гр. Ветово, с. Хотанца, с. Ново село, с. Малко Враново, с. Кошарна    и гр. Русе в кварталите Трите гълъба и Селеметя. Предстои уточняване на конкретно място за провеждане на изследванията и на територията на Община Ценово.

Инициатива ще се проведе със съдействието на неправителствения сектор. Пациентите ще бъдат подпомагани да попълват анкетни карти и декларации за информирано съгласие. Център „Динамика” е водещата неправителствена организация  в тази част от общата дейност. Техният, вече 10 годишен опит, установените добри партньорски отношения с ОД на МВР, Регионална здравна инспекция, СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков” и общинските служби са гаранция за постигане на поставената конкретна цел – диагностиране на близо 600 лица от рискови групи за наличие на туберкулоза.

Д-р Дачев, управител и д-р Колев, началник на отделение в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков” посочиха някои статистически данни, които ни нареждат на добро място в Европа, но са  два-три пъти по-лоши от резултатите в страни с водещи икономики в света.

Д-р Светославова от Регионална здравна инспекция увери присъстващите, че организацията на инициативата е в ход и че има основание да разчита, че определените индикатори ще бъдат постигнатии.

Изследванията в населените места от Област Русе ще бъдат проведени в периода от 04.09 до 15.09.2017 г., а точните дати ще бъдат оповестени своевременно на електронните страници на РЗИ, Областна и общински адмнистрации.  

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design