Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СВИЛЕН ИВАНОВ ОТКРИ НЕТРАДИЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ГРУПА

събота 02 септември 2017

Нетрадиционно беше поредното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, което се проведе на 2 септември в с. Екзарх Йосиф, община Борово. То беше открито от заместник областния управител Свилен Иванов и ръководено от заместник председателя на Окръжен съвет Гюргево и председател на ротационен принцип на групата Лучиан Корозел. За добро управление и принос в работата на трансграничната земеделска група, г-н Иванов връчи значка и удостоверение на г-н Илия Данев, кмет на село Екзарх Йосиф и домакин на събитието.

Г-н Данев изказа благодарност, че точно тук и в Деня на ябълката се провежда заседание на земеделската група. Той подчерта, че това ще обогати трансгранична дейност на населеното място и сподели, че вече са побратимени с Гюргевската община Скиту. С гордост сподели, че единствено тук се провежда Празник на ябълката, на който се представят повече от 26 произвеждани сорта ябълки. Общата площ с ябълкови масиви в област Русе е 107,67 хка.

Конкретни резултати и постижения отчетоха от Съюза на Дунавските овощари, който от 2014 г. до сега е обединил 351 производители от областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас с обща площ близо две хиляди хектара. Доминиращи сортове ябълки са Флорина, Грени Смит, Мелроуз и Бел Голдън.

Председателят на заседанието г-н Корозел отбеляза, че запазването на наследството от овощни градини, поддържането и повишаването на биологичната стойност и производствения им потенциал, защитата на околната среда, водите, почвите и опазването на екосистемите и биоразнообразието „принадлежат” на производителите, а местните власти трябва да ги подкрепят. Между належащите мерки за съживяване на селското стопанство, могат да бъдат посочени: групиране на дребните фермери в сдружения, намиране на решения за поливната система, насърчаване на информационни кампании и обучение на малките земеделски производители в съответствие с новите реалности. Технологиите за създаване и поддържане на насажденията  могат да се финансират както чрез европейски фондове, така и чрез държавните субсидии, които да трансформират овощните градини от източник за прехрана в източник на съществени приходи за местната общност.

Добре организираната празнична програма, атрактивното представяне на местни сортове ябълки, увлекателните разнообразни тематични състезания, оживената дискусия по време на заседанието утвърдиха впечатлението, че празникът е уникален и значим както за съхранение и развитие на местните традиции в ябълкопроизводството, така и като цяло за стимулиране производството на екологично чисти и качествени плодове.

По време на практическата част двете делегации се включиха в празника. Г-н Свилен Иванов поздрави жителите и гостите на Екзарх Йосиф и пожела тази инициатива да се обогатява и популяризира.

Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design