Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП НЯМА ДА СЕ ИЗИСКВАТ, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РУСЕ ЩЕ ГИ НАБАВЯ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ

петък 13 януари 2017

          На основание чл.28, ал. 2 от АПК, във връзка с разпоредбата на чл. 87, ал. 10 и ал.11 от ДОПК и чл. 36, ал. 4 от АПК и предвид създадените възможности за заявяване и получаване на данни за наличието или липсата на задължения от възложители по ЗОП и от компетентни органи по КАО, Областна администрация Русе, обявява на всички заинтересовани страни, потребители на административни услуги, за които се изисква удостоверение относно горните обстоятелства, че преустановява изискването на предоставянето им, като същите ще бъдат набавяни по служебен път.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design