Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ЦЕНОВО ДИСКУТИРАТ БЪДЕЩАТА АВТОМАГИСТРАЛА РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

сряда 29 ноември 2017

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в първото обществено обсъждане на територията на областта относно изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново. При срещата си с жителите на община Ценово той изтъкна, че новата отсечка ще повиши безопасността на движението и ще облекчи транзита по коридор 9. Идеята е магистралата да осигури и директна връзка с новия мост над р. Дунав, който се очаква да бъде при Русе. Г-н Григоров поясни, че развитието на транспортната инфраструктура ще доведе и до неминуеми положителни резултати в благосъстоянието на региона.

Представителите на Агенция пътна инфраструктура запознаха присъстващите с доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.

Разработените варианти за новия път са 3 като приблизителната дължина е 133 км. Очаква се началото на комбинирания вариант, който е технически и екологично най-целесъобразен, да е на 3 км източно от настоящия Дунав мост при гр. Русе, а краят да е след гр. Дебелец, по посока на път II-55. В тази връзка е предвидено и изграждането на множество виадукти. Връзката с републиканските и част от общинските пътища ще се осъществяват посредством допълнително изградени пътни възли.

Съществуват и още два варианта. При единия от тях трасето следва гореспоменатия маршрут, като след село Иваново се разклонява в южна посока. Третият вариант пресича пътя за Варна, преминава западно от Красен, Божичен и Иваново, пресича пътя Русе – Бяла и се насочва в южна посока югозападно от Пейчиново.

Представителите на общините Ценово и Свищов се обединиха около гореспоменатия комбиниран вариант.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design