Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ДВЕ МОГИЛИ ОБСЪЖДАХА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС

вторник 24 октомври 2017

Днес, от 13:30 ч., в гр. Две могили областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в обсъждания, свързани с 10-та годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото родно председателство на Съвета на ЕС.

В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ беше представена презентация във връзка с опита и резултатите от членството на България в Европейския съюз, как работи Съюза и какво всъщност представлява ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Специално внимание беше отделено на факта, че през 2017 г. освен 10 години от членството на България в Европейския съюз, преди 60 години са подписани Римските договори, които са основоположника Европейската икономическа общност и съответно Европейския съюз.

Беше подробно разгледан и историческия контекст, в който се заражда Съюза.

Важен аспект в представената информация бяха икономическите и социални ефекти, резултат от членството на България в ЕС. Сред най-важните, които бяха споменати е установяването на общия пазар, където хора, стоки, услуги и капитали могат да се движат свободно. По този начин се създават условия за и стабилност на европейските граждани.

Акцентира и се на възможността България да е част от единния пазар на 500 милиона европейски граждани, нарастването на частните инвестиции с над 22% към края на 2016 г., както и получения достъп до средства от Европейския съюз в размер над 9 млрд. евро за програмния период 2007 – 2013 г. От социалните ефекти бяха изтъкнати осигуряването на повече работни места, стабилните публични финанси, достъпа до програми за образователен обмен на студенти и млади хора, както и много други. Акцентира се и на това, че към края на 2016 г. броят на заетите лица в родната икономика се е увеличил с 15.2%, благодарение на средствата от първия програмен период, което означава близо 390 хил. заети повече.

Пред широката публика беше представена и институционалната структура на Европейския съюз.

Също така се презентира същността на ротационното председателство и основните функции по време на него и общите приоритети на програмата на Триото Естония – България – Австрия.

Друг аспект, който беше представен е фокуса на българското председателство, насочен върху измеренията за сигурност и стабилност, Европейската перспектива на Западните Балкани, предприемачество и иновации, свързаност и сближаване и младите хора като бъдещото на Съюза.

Участниците в събитието имаха възможност да изгледат и няколко видеоклипа, касаещи институционалната структура на Съюза и ползите от членството.

Домакин на събитието беше кметът на община Две могили Божидар Борисов, а сред официалните гости бяха заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов, председателят на Общинския съвет Две могили г-н Айдън Карамехмедов, заместник-кмета на община Две могили г-жа Красимира Русинова, жители и гости на общината.

Г-н Божидар Борисов акцентира на факта, че и благодарение на осигурените средства по Европейски фондове е достигнато настоящото състояние на развитие на общината, като са реализирани проекти в областта на образованието, инфраструктурата, социалните дейности и др.

Програмата завърши с изява на солистите на детско вокално студио „Кейси“ и група по спортни танци при Център за подпомагане на личностното развитие Две могили. Областният управител г-н Галин Григоров връчи подаръци на всеки от изпълнителите.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design