Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ДИСКУТИРАХА ФИНАНСИРАНЕТО И ТЕКУЩИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕД ВИК СЕКТОРА

сряда 12 септември 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, в качеството си на неин председател.

По време на заседанието беше прието решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията да бъде увеличен от 15 000 на 20 000 лв., което представлява 35% от общото финансиране. Необходимо е да се конкретизира, че приетото решение има по-скоро статут на предложение пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но се очаква то да бъде одобрено и в София.

По време на срещата главният секретар на Асоциацията г-н Пламен Спасов запозна присъстващите с установената фактическа обстановка след извършения анализ на ВиК активите, посочени в договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Изброени бяха 12 групи грешки и неточности, които са били допуснати в предходни периоди. Сред тях са липсата на отразени терени, върху които са изградени обекти от ВиК инфраструктурата, както и дублиране на ВиК имоти или неотразени такива по схемите на водопроводните системи. За решаването на конкретните казуси бяха посочени законово предвидени възможности и договорено с ВиК оператора, че тази процедура ще стартира след взаимни консултации и сформирането на обща работна група.

Не на последно място управителят на ВиК оператора инж. Сава Савов уведоми, че предстои да бъде одобрен бюджета на проекта, касаещ подмяната на ВиК мрежата в централната градска част на Русе и изграждането на канализация в кварталите Средна кула и Долапите.

Сред присъстващите бяха още заместник областният управител г-н Валентин Колев и представители на общините от региона.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design