Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ СЕ ДИСКУТИРАХА ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВИК АСОЦИАЦИЯТА

петък 30 март 2018

В изпълнение указанията на председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе г-н Галин Григоров се проведе работна среща. Срещата е продиктувана от предстоящото извънредно общо събрание на споменатата асоциация за приемане на инвестиционната програма за настоящата година. То ще се проведе на 30ти април от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе.

По време на срещата бяха разгледани въпроси, свързани с критериите и начина на изготвяне на инвестиционната програма от оператора и реда за приемането на инвестициите от общините.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че следва инвестициите да бъдат пряко насочени към подобряване качеството на услугата не чрез повишаване цената на водата, а посредством задълбочен анализ на факторите, определящи нейната стойност. Акцентът ще бъде поставен върху анализа на аварийните ремонти и вземането на целесъобразни решения за инвестиции. Като основен принцип беше посочена необходимостта от стриктното прилагане на правните норми при изграждане на ВиК обекти по Закона за устройство на територията и намаляването на излишната административна тежест. В тази връзка бе взето решение да се предложи на общото събрание на ВиК асоциацията да присъстват главните архитекти на общините.

По време на срещата се проведоха множество дискусии като част от повдигнатите въпроси ще бъдат поставени за отговори пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При решаването на някои от основните проблеми е възможно да се достигне и до законови промени, за да се унифицира дейността на общините при приемане на инвестициите, извършени от ВиК оператора и счетоводното им отразяване.

В срещата участваха заместник кметове от региона, председателите на комисии по приемането на ВиК инвестициите, главни счетоводители, както и началниците на производствено-експлоатационни райони при ВиК оператора.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design