Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ОБСЪЖДАТ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО

четвъртък 20 септември 2018

На 03.10.2018 г. (сряда) от 10.15 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе кръгла маса на тема „Състояние и потенциал на Зелената икономика в трансграничния регион Русе – Гюргево“.

По време на дискусиите ще бъде представен опита при развитието на зелената икономика в Австрия и по-конкретно в Гюсинг, а също и относно текущата ситуация и потенциала за използване на алтернативна енергия от възобновяеми източници в региона Русе – Гюргево.

Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, който се финансира Европейския Съюз чрез  Европейския  фонд за регионално развитие  в рамките на  Програмата  Interreg V-A Румъния-България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Съобщението може да бъде прочетено и на бланка на проекта тук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design