Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В РУСЕ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ЕКСПЕРТИ ДИСКУТИРАХА ЗА АНТИКОРУПЦИЯТА

сряда 05 юли 2017

На 04 юли 2017 г. се проведе информационна среща, организирана по инициатива на Областна администрация  Русе, Асоциация „Прозрачност без граници“ и със съдействието на Лили Ганчева, изпълнителен директор на „Еврорегион Данубиус“.

На срещата беше поканена и участва румънска делегация, водена от г-н Нику Мърдале, координатор за изпълнение на Националната стратегия за Антикорупция в Окръжен съвет Гюргево, а основни докладващи бяха комисарите Мариус Гаврила и Петрика Кълкъй от Окръжна служба за Антикорупция – Гюргево и Михаела Кристя, обществен мениджър в Окръжен съвет Гюргево.

Екипът на Асоциация  „Прозрачност без граници“ беше ръководен от изпълнителния ѝ директор г-н Калин Славов, който представи своите колеги – Катя Христова, водещ експерт, Ваня Нушева, програмен директор и  Екатерина Каменщик, програмен координатор.

Модератор на срещата беше г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе, а в нея взеха участие още членовете на Областните обществени съвети за прозрачност и гражданско наблюдение и за превенция и противодействие на корупцията Русе.

Румънските гости представиха информация за изпълнението на Националната Стратегия за Антикорупция в Румъния и споделиха добрите практики за превенция и борба с корупцията на ниво местна власт. Те отбелязаха, че вече седма година развиват съвместна дейност, регламентирана в протокол между Главна дирекция за Антикорупция и Окръжен съвет Гюргево.

От своя страна, представителите на Асоциация „Прозрачност без граници“ презентираха инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“ и запознаха присъстващите с основните резултати и изводи от Индекса за 2016 г. в Община Русе.

Разглежданите теми, предизвикаха оживена дискусия и на зададените въпроси, отговориха румънските гости и експертите от София. Ръководителите на екипите, участващи в срещата се обединиха около мнението за полезността на форума.

Инициирано беше предложение за включване на клауза към  действащо Споразумение между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево за периода 2014-2020 г. за реализиране на съвместни инициативи, подпомагащи превенцията и противодействието на корупцията в двата региона.

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design