Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ В ГЮРГЕВО И РУСЕ

сряда 28 юни 2017

На 03 юли 2017 г., 10.00 часа, в Конферентна зала 2 на Канев център ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № 16.4.2.036 „Интегрирани интервенции за заетост в трансграничния регион Гюргево – Русе (MOBGIRU), финансиран по програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria, приоритетна ос 4: A skilled and inclusive region.

Водещ партньор е Румънски червен кръст – клон Гюргево, а от българска страна участват Областна администрация Русе и Българска академия на науките, София.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design