Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ВТОРОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КАДРИ ЩЕ БЪДЕ АКТИВНО ОЩЕ НЯКОЛКО ДЕНА

понеделник 10 септември 2018

През месец август, Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните партньори стартира провеждането на второто анкетно проучване относно потребностите на работодателите в страната от кадри.

Напомняме Ви, че крайният срок за попълване на анкетата е 17 септември, след което тя ще е затворена за отговори.  

Проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила”.

Значимостта на инициативата е продиктувана от това, че резултатите могат да бъдат ползвани при определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с целите на областната стратегия за развитие, както и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие във всяка от 28-те области в страната.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design