Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА НАВИГАЦИЯ И ТОПОХИДРОГРАФНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ ПО РЕКА ДУНАВ“

вторник 13 юни 2017

Днес, 13.06.2017 г., в конферентната зала на хотел „Космополитан“ се проведе информационното събитие във връзка с приключването на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, на което присъства и г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе.

Мероприятието започна с кратък филм по отношение строителството на хидрографния кораб – Дунав 1.

Изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев представи визуализация от работата на специализирания катамаран за хидрографски проучвания, предмет на доставка по проекта.

Плавателният съд е снабден с хидрографска апаратура и лазерна система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този начин се дават насоки за състоянието и потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от река Дунав.

В края на събитието, заместник областният управител изрази своето уважение към изпълнителния директор инж. Цонев, неговия екип и всички служители участвали в реализирането на проекта и увереността си, че специалистите, работещи на кораба ще вложат всичките си професионални умения за изпълнение на задачите си. Подчерта още, че проучването на река Дунав е важна предпоставка, заедно с поддържането на плавателния път, за спокойното и безопасно корабоплаване и навигация.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 6 146 508 лв.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design