Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БЕШЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУСЕ

четвъртък 28 септември 2017

На 28.09.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе областният управител на област Русе г-н Галин Григоров и неговите заместници г-н  Валентин Колев и г-н Свилен Иванов проведоха работна среща с г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика и нейния екип. Темата касаеше демографските и социални проблеми на национално и регионално ниво.

Г-н Григоров сподели, че преодоляването на демографската криза ще насърчи инвестирането на повече средства в районите с постепенно намаляващо население като по този начин ще се затвори спиралата обезлюдяване – спад на инвестициите и изоставане на съответния регион. Това би намалило различията между отделните региони.

По време на срещата бяха обсъдени приложими за региона форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, както и конкретни идеи за повишаване на жизненото равнище на населението. Бяха презентирани и възможности за ограничаване неравенствата в обществото чрез воденото на социално-отговорен бизнес и националната политика в областта на социалната икономика.

След проведената дискусия, експерти от страна на министерството на труда и социалната политика ще очертаят силните и слабите страни и ще систематизират насоки за действие, целящи повишаване на жизненото равнище и справяне с демографския проблем.

Предложенията от днешната инициатива ще станат част от разработваната от министерството на труда и социалната политика  „Регионална демографска стратегия“, чиято цел е подобряване на неблагоприятните демографски тенденции.     

Сред участниците в събитието бяха представители на местната, изпълнителната власт, неправителствения сектор и граждани.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design