Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ РУСЕ
Важни съобщения

Започна записването за подвижни избирателни секции

сряда 08 март 2017

       До 11 март избирателите, които имат увреждания, обективирани в медицински документ (ТЕЛК), могат да подадат заявление, че биха желали да упражнят своето право на глас извън изборно помещение.

      Заявленията (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник, като постоянният или настоящият адрес на желаещия да гласува трябва да бъде на територията на съответното населено място. За да бъдат вписани в специалния избирателен списък, желаещите трябва да приложат копие от изискуемия медицински документ.

       За да се организира подвижна избирателна секция в конкретен район, трябва да има подадени най-малко 10 заявления.

        Ако има желаещи, но са по-малко от 10 човека, ще бъде организирана подвижна избирателна секция, която да обхване повече райони. В случай, че има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена секционна избирателна комисия, закъснелите с подаването на заявления за гласуване ще могат да се възползват от удължен срок до 20 март.

Приложение № 14 от изборните книжа може да бъде намерено на адрес:
или получено на информационното гише на Областна администрация, пл, „Свобода“ № 6, вход от към площада.
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design