Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАПОЧВА СЪВМЕСТНО ГРАДСКО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩАТА ПО ДУНАВА!

понеделник 06 март 2017

Международният проект “DANUrB” цели изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование, с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност. Една от най-важните цели е създаването на общ бранд посредством подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по р. Дунав и изследване на неизползвания или скрит културен и социален капитал за по-добра икономическа и културна възвръщаемост.

Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. „DANUrB“ има за цел да разкрие неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в градовете по Дунав (индустриално наследство, комунистическо наследство, останки от търговията, живи културни традиции и др.). Изследователите, включени в проекта, ще идентифицират културни ресурси и различните типове градска среда и ще потърсят възможности за тяхното валоризиране.

Очакваните проектни резултати – стратегия и пилотни проекти, обещават по-добър достъп до културата и икономически ползи за местното население вследствие увеличения туристически интерес към дунавските селища. Ще бъдат разработени и маршрути, които да покажат неизследваната култура на малките населени места по реката и така ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на близките по-големи градове.

Сътрудничеството в рамките на проекта предвижда:

  1. Пространствени и културни изследвания по места и изследвания на културно-историческото наследство с участието на изследователи, експерти, студенти и местни общности. Изследванията включват международни „уъркшоп-и“ и местни проучвания за осигуряване на данни за конкретни обекти;
  2. Стратегия “DANUrB” за формулиране на общ пространствено-културен план;
  3. „Дунавска културна променада“, която да се превърне в платформа за културна мрежа и съвместно градско развитие;
  4. Свързване на информацията за културно-историческото наследство в специални маршрути с помощта на мобилното приложение "Pocket guide". Маршрутите ще могат да се използват безплатно и лесно от всички туристи по света, притежаващи смартфони;
  5. Пилотни дейности с изложби, фестивали, открити дискусии и инсталации в градовете по реката с оглед визуализиране и тестване на практика на връзките между общностите по Дунава и приложение на проектните резултати.

Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics - BME), една от утвърдените образователни институции в Унгария и Европа. По проекта работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт, един от които е и Областна администрация Русе от 7 държави – всички, обединени в стремежа си за подпомагане развитието на населените места по р. Дунав като единна, силна и устойчива туристическа и културна дестинация.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design