Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД РУСЕ

вторник 28 февруари 2017

Днес, 28.02.2017г., от 11.00 часа в Областна администрация Русе се проведе редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе.

Заседанието се откри от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и председател на Асоциацията по ВиК.

В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас представители на членовете на общото събрание на Асоциацията по ВиК Русе бяха приети единодушно решения, свързани със застъпените в дневния ред теми:

- отчет за дейността на Асоциацията през 2016 година;

- отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията през 2016 година;

- годишен финансов отчет на Асоциацията за 2016 година и приемане на бюджет за 2017 г.;

- съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите, изготвен от ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе, както и на план за опазване на околната среда, изготвен от ВиК оператора и с предоставено становище от РИОСВ Русе.

Присъстващите  бяха запознати с предстоящите непосредствени и по-дългосрочни задачи на Асоциацията, съобразно изискванията на Закона за водите и в изпълнение на произтичащите от клаузите на договора с  ВиК оператора задължения.

Гост на заседанието беше управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, д-р инж. Сава Савов, който благодари на всички присъстващи за доброто партньорство и работа през изминалата 2016 г.

Подчертано беше, че с извършените дейности през 2016 г. Асоциацията по ВиК и оператора ВиК ООД  Русе са единствените в страната, които са изпълнили изцяло и навреме клаузите на сключения договор и в провеждането на реформата във водния сектор.

В заключение, областният управител изрази увереността си, че: „постигнатите решения ще имат своите благоприятни последици в развитието на дейността на Асоциацията и на ВиК оператора, обслужващ територията на Русенска област, в повишаване качеството на предоставяните услуги и не на последно място, в откриване на възможности за работа по проекти, финансирани от европейските фондове“.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design