Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ

сряда 28 юни 2017

На 29 юни 2017 година от 10,00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Русе при следния проект за дневен ред:

  1. Обобщена информация за Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие през 2016 г.
  2. Представяне, обсъждане и одобряване Доклада с резултатите от извършената междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г.
  3. Представяне, обсъждане и приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г.;
  4. Представяне, обсъждане и съгласуване на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе 2017 – 2018 г.
  5. Предложение за актуализиране на областните комисии към Областния съвет за развитие на област Русе
  6. Други
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design