Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ГРУПА НА ПОСЕЩЕНИЕ В „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” РУСЕ

сряда 15 март 2017

На 17.03.2017 г., от 10.00 ч., ще се проведе поредното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.

В зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе ще бъде представена  дейността на Институтa по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе, който развива научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката.

Румънската страна проявява от дълго време интерес към дейността на Института, факт, който наложи включването му в „дневния” ред на дейността на работната група. 

Най-старото огнище на земеделската култура и просвета в България ще бъде посетено на място от двете делегации, които ще се запознаят с материално-техническата му база.

Ще се обсъди възможносттта за провеждане на експериментално изпитание на въздействието на органична тор, произведена от български и румънски производители.

Заседанието се организира от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design